CZ

Jsem klíčem ke změně

Produktivita. Efektivita. Motivace

Jsem průvodce. Zjistím, kde máte slabá místa. Pomohu implementovat nástroje zvyšující efektivitu. Poradím, jak motivovat zaměstnance k neustálému zlepšování.

Provádím analýzy

Zjišťuji reálný stav procesů. Nacházím problémy, odkrývám neefektivitu. Výsledkem je návrh nutných změn a hrubý odhad úspory.

Optimalizuji procesy

Designuji nové pracovní postupy. Implementuji změny krok za krokem. Ladím a upravuji výsledky.

Trénuji specialisty

Interním specialistům poskytuji dlouhodobé vedení a vhled do pokročilých technik zvyšování efektivity.

Školím procesní a projektové týmy

Učím vedení společností efektivnímu myšlení, zaměstnance produktivnější práci.

Nabízím interim management

Zastupuji managery orientované na proces a výsledky.

Spolupracuji s dalšími konzultanty

Když si to velikost projektu, nebo zadání žádá, rád spolupracuji s dalšími kolegy.

Předcházím krizím

Pomáhal jsem firmám přežít poslední velkou krizi. Stále pomáhám při nelítostném cenovém boji. Ukazuji, jak eliminovat největší nepřátele produktivity a efektivity:

vysoké náklady

– dlouhé zpracování zakázek

nízká motivace a fluktuace

konflikty a špatná komunikace

nevhodné pracovní prostředí

nízká kvalita

odpor k změně

Měním mindset. Ukazuji cestu trvalého zlepšování

Mým způsobem práce je Lean. Závazek k dokonalosti.

Nastoupit na cestu trvalého zlepšování je závazek, který musí učinit celá společnost.

Od vrcholného managementu po posledního zaměstnance.

Jen tehdy vám mohu ukázat cestu k:

Případové studie

Případová studie 1
pripadove-studie-2
Případová studie 2
pripadove-studie-2
Případová studie 3
pripadove-studie-2

Mluví za mě čísla

let zkušeností +

projektů +

konzultovaných hodin +

podnikatelských sektorů +

Tři přístupy. Jeden výsledek

Od filozofie k reálným výsledkům. Každý sektor, každý projekt má jiné nároky. Na každý aplikuji jiný přístup.

TPS (Toyota Production System)

Výrobní systém úplného odstranění veškerého plýtvání. Často je označován jako “štíhlý výrobní systém”, nebo “Just-in-time.”

OpEx (Operational Excellence)

Důležitý prvek organizačního vedení. Zaměřuje se na splnění očekávání zákazníků, zvyšování kompetencí dodavatelů a neustálého zlepšování pracovních činností.

WCM (World Class Manufacturing)

Metoda používaná pro snižování nákladů, zlepšování kvality a zvyšování spokojenosti zákazníků. Skládá se z technických i manažerských postupů.

Pomohl jsem

Spolupracuji s legendou

Dalibor has worked with LCL on a number of successful Lean Transformations. I am very happy to have him on one of our teams. He has long experience of working with Lean Practices & Philosophy. He is comfortable communicating and working with employees at all levels either as individuals or in teams. He consistently delivers excellent results and always strives for the highest standards.

I am very happy to recommend him.

Liam Cassidy

Managing Director LCL Consult Ltd.

Na cestě Leanu

Mým posláním je stálý rozvoj. Od sebe i od druhých vyžaduji otevřenou mysl, nelpění na formálnosti, tah na bránu.

Cestou k naplnění se pro mě stal způsob myšlení podle filozofie Lean. Filozofie, která byla dovedně implementována v poválečné Toyotě. Sledoval jsem mistry při práci na měsíční stáži v Japonsku. Učil jsem se od Gemba kouče Michaela Ballého.  

Harmonizuji tělo a mysl cestami do přírody, poznáváním jiných kultur. Hledám nevšední pohledy na svět optikou fotoaparátu.

Kontakt

Dalibor KŘIVÁNEK

IČO: 35301228
DIČ: 1020800935
IČ DPH: SK1020800935

Jula Horvátha 102
Kremnica 967 01