Som kľúčom k zmene

Produktivita. Efektivita. Motivácia

Som sprievodca. Zistím, kde máte slabé miesta. Pomôžem implementovať nástroje zvyšujúce efektivitu. Poradím ako motivovať zamestnancov k neustálemu zlepšovaniu.

Robím analýzy

Zisťujem reálny stav procesov. Nachádzam problémy, odkrývam neefektivitu. Výsledkom je návrh nutných zmien a hrubý odhad úspor.

Optimalizujem procesy

Navrhujem nové pracovné postupy. Implementujem zmeny krok za krokom. Ladím a upravujem výsledky.

Trénujem špecialistov

Interným špecialistom poskytujem dlhodobé vedenie a náhľad do pokročilých techník zvyšovania efektivity.

Školím procesné a projektové tímy

Učím vedenia spoločností efektívne myslieť, zamestnancov produktívne pracovať.

Ponúkam interim manažment

Zastupujem manažérov orientovaných na proces a výsledky.

Spolupracujem s ďalšími konzultantmi

Keď si to žiada zadanie alebo rozsah projektu, rád spolupracujem s ďalšími kolegami.

Predchádzam krízam

Pomáhal som firmám prežiť poslednú veľkú krízu. Stále pomáham pri neľútostnom cenovom boji. Ukazujem ako eliminovať najväčších nepriateľov produktivity a efektivity:

– vysoké náklady

– dlhé dodacie lehoty

– nízká motivácia a fluktuácia

– konflikty a zlá komunikácia

– nevhodné pracovné prostredie

– nízká kvalita

– odpor k zmene

Mením mindset. Ukazujem cestu trvalého zlepšovania

Mojím spôsobom práce je Lean. Záväzok k dokonalosti.

Nastúpiť na cestu trvalého zlepšovania je záväzok, ktorý musí urobiť celá spoločnosť.

Od vrcholného manažmentu po posledného zamestnanca.

Len vtedy vám môžem ukázať cestu na:

Prípadové štúdie

Prípadová štúdia 1
pripadove-studie
Prípadová štúdia 2
pripadove-studie
Prípadová štúdia 3
pripadove-studie

Hovoria za mňa čísla

rokov skúseností +

projektov +

konzultovaných hodín +

rôznych odvetví +

Tri prístupy. Jeden výsledok

Od filozofie k reálnym výsledkom. Každý sektor, každý projekt má iné nároky. Na každý aplikujem iný prístup.

TPS (Toyota Production System)

Výrobný systém úplného odstránenia všetkého plytvania. Často je označovaný ako “štíhly výrobný systém” alebo “Just-in-time.”

OpEx (Operational Excellence)

Dôležitý prvok organizačného vedenia. Zameriava sa na splnenie očakávaní zákazníkov, zvyšovanie kompetencie dodávateľov a trvalého zlepšovania pracovných činností.

WCM (World Class Manufacturing)

Metóda používaná na znižovanie nákladov, zlepšovanie kvality a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Skladá sa z technických a manažérskych postupov.

Pomohol som

Spolupracujem s legendou

Dalibor has worked with LCL on a number of successful Lean Transformations. I am very happy to have him on one of our teams. He has long experience of working with Lean Practices & Philosophy. He is comfortable communicating and working with employees at all levels either as individuals or in teams. He consistently delivers excellent results and always strives for the highest standards.

I am very happy to recommend him.

Liam Cassidy

Managing Director LCL Consult Ltd.

Na ceste Leanu

Mojim poslaním je stály rozvoj. Od seba a aj od druhých vyžadujem otvorenú myseľ, nelipnutie na formálnosti, ťah na bránu.

Cestou k naplneniu sa pre mňa stal spôsob myslenia podľa filozofie Lean. Filozofie, ktorá bola dômyselne implementovaná v povojnovej Toyote. Sledoval som majstrov pri práci na  stáži v Japonsku. Učil som sa od Gemba kouča Michaela Ballé.

Harmonizujem telo a myseľ cestami do prírody, poznávaním iných kultúr. Hľadám nevšedné pohľady na svet optikou fotoaparátu.

Kontakt

Dalibor KŘIVÁNEK

IČO: 35301228
DIČ: 1020800935
IČ DPH: SK1020800935

Jula Horvátha 102
Kremnica 967 01